Παπιά (Cubs)
Storm 125cc

Τύπος κινητήρα: μονοκύλινδρος, 4-χρονος, αερόψυκτος
Κυβισμός (ml): 125

Spicy 125cc

Τύπος κινητήρα: μονοκύλινδρος, 4-χρονος, αερόψυκτος
Κυβισμός (ml): 125